Autoridades

Obispo: Mons. Juan R. Martinez

Representante Legal A/C Dirección: Pbro. Leandro Germán Kuchak

Director de Administración: Lic. Sergio A. Matos Almeida